ช่วยด้วย...

posted on 15 Sep 2008 19:51 by apple666 in Global-Ideas

ขอใช้พื้นที่ใน Exteen เพื่อกู้โลกนะครับ

ใ นปัจจุบันไม่สามารถปฏิเสธได้นะครับว่า มีปัญหาสากลอยู่หลายปัญหาด้วยกัน ทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม สภาวะอากาศ (เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย) 

 

Comment

Comment:

Tweet

Code Here.

Code Here.

Code Here.